دپارتمانپایگاه داده
دوره های در حال ثبت نام
کد دوره : --
SQL Server بانک اطلاعاتی

این سیستم مدیریت پایگاه داده ها توسط شرکت ماکروسافت توسعه داده شده است.

SQL Server  یک بانک اطلاعاتی رابطه ای با توانایی تعداد نامحدود رکورد بوده و از امکانات بسیار قوی برخوردار است.در ساخت و تولید یک نرم افزار تحت محیط ویندوز و یا تحت وب یک طرف ماجرا معمولا بانک اطلاعاتی بوده (جهت ذخیره اطلاعات و گزارش گیری) که SQL Server  این نقش را به خوبی ایفا می کند.

مخاطبان دوره
توانایی پس ازگذراندن دوره
سرفصلهای دوره

1 Background to T-SQL Querying and Programming

 • Theoretical Background
 • SQL
 • Set Theory
 • Predicate Logic
 • The Relational Model
 • The Data Life Cycle
 • SQL Server Architecture
 • The ABC Flavors of SQL Server
 • SQL Server Instances
 • Databases
 • Schemas and Objects
 • Creating Tables and Defining Data Integrity
 • Creating Tables
 • Defining Data Integrity

2 Single-Table Queries

 • Elements of the SELECT Statement
 • The FROM Clause
 • The WHERE Clause
 • The GROUP BY Clause
 • The HAVING Clause
 • The SELECT Clause
 • The ORDER BY Clause
 • The TOP and OFFSET-FETCH Filters
 • A Quick Look at Window Functions
 • Predicates and Operators
 • CASE Expressions
 • NULL Marks
 • All-at-Once Operations
 • Working with Character Data
 • Data Types
 • Operators and Functions
 • The LIKE Predicate
 • Working with Date and Time Data
 • Date and Time Data Types
 • Literals
 • Working with Date and Time Separately
 • Filtering Date Ranges
 • Date and Time Functions
 • Querying Metadata
 • Catalog Views
 • Information Schema Views
 • System Stored Procedures and Functions
 • CREATE  DATABASE
 • CREATE  TABLE

3 Set Operators

 • The UNION Operator
 • The UNION ALL Multiset Operator
 • The UNION Distinct Set Operator
 • The INTERSECT Operator
 • The INTERSECT Distinct Set Operator
 • The INTERSECT ALL Multiset Operator
 • The EXCEPT Operator
 • The EXCEPT Distinct Set Operator
 • The EXCEPT ALL Multiset Operator
 • Precedence
 • Circumventing Unsupported Logical Phases

4 Joins

 • Cross Joins
 • ANSI SQL-92 Syntax
 • ANSI SQL-89 Syntax
 • Self Cross Joins
 • Producing Tables of Numbers
 • Inner Joins
 • ANSI SQL-92 Syntax
 • ANSI SQL-89 Syntax
 • Inner Join Safety
 • More Join Examples
 • Composite Joins
 • Non-Equi Joins
 • Multi-Join Queries
 • Outer Joins
 • Fundamentals of Outer Joins
 • Beyond the Fundamentals of Outer Joins

5 Subqueries

 • Self-Contained Subqueries
 • Self-Contained Scalar Subquery Examples
 • Self-Contained Multivalued Subquery Examples
 • Correlated Subqueries
 • The EXISTS Predicate
 • Beyond the Fundamentals of Subqueries
 • Returning Previous or Next Values
 • Using Running Aggregates
 • Dealing with Misbehaving Subqueries

6 Data Modification

 • Inserting Data
 • The INSERT VALUES Statement
 • The INSERT SELECT Statement
 • The INSERT EXEC Statement
 • The SELECT INTO Statement
 • The BULK INSERT Statement
 • The Identity Property and the Sequence Object
 • Deleting Data
 • The DELETE Statement
 • The TRUNCATE Statement
 • DELETE Based on a Join
 • Updating Data
 • The UPDATE Statement
 • UPDATE Based on a Join
 • Assignment UPDATE
 • Merging Data
 • Modifying Data Through Table Expressions
 • Modifications with TOP and OFFSET-FETCH
 • The OUTPUT Clause
 • INSERT with OUTPUT
 • DELETE with OUTPUT
 • UPDATE with OUTPUT
 • MERGE with OUTPUT
 • Composable DML

7 SQL Constraints

 • NOT NULL
 • UNIQUE
 • PRIMARY KEY
 • FOREIGN KEY
 • CHECK
 • DEFAULT

8 Advanced TSQL topics

 • Aggregating, Windowing, and Grouping
 • Performing Aggregations
 • Performing Aggregations with Groupings
 • Using the HAVING Clause
 • Using SQL Server temporary objects
 • Common table expressions
 • Table Variables
 • Temporary Tables
 • Handling T-SQL errors
 • Controlling flow keywords
 • BEGIN…END
 • IF…ELSE
 • WHILE

9 Views

 • What are views?
 • Create views with SSMS and T-SQL
 • Alter and drop views
 • Creating indexed views
 • Referenced table requirements
 • Indexed view requirements
 • Create an indexed view

10 User-defined functions

 • Understanding user-defined scalar functions
 • Parameterizing functions
 • Executing scalar functions
 • Calling scalar functions inline
 • Calling scalar functions using the EXECUTE keyword
 • Understanding table-valued functions           
 • Using table-valued functions
 • Limitations of functions

11 Stored procedures

 • Working with stored procedures
 • Using the EXECUTE keyword
 • Parameterizing stored procedures
 • Dropping stored procedures

12 Data manipulation triggers

 • Types of triggers
 • Creating triggers
 • Altering triggers
 • Dropping triggers
 • Enabling and disabling trigger
مدت زمان
۵۰
استاد
هزینه دوره حضوری
۸۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۷/۱۰/۲۳
روزهای برگزاری
یکشنبه
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
کد دوره : --
پایگاه داده MySQL و MariaDB

در این دوره سعی شده‌است در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با روشی مبتنی بر مثال‌های متعدد و متدولوژی طبقه‌بندی شده مبتنی بر دوره‌های آموزش O'Reilly، بخش‌های کلیدی کار با پایگاه‌های داده پرکاربرد MySQL و MariaDB و اصول اولیه برنامه‌نویسی با آنها با زبان‌های پرکاربرد C و Python و PHP آموزش داده شود. این دوره در یک بخش مقدمه ابتدایی و ده فصل  به معرفی مفاهیم کلی پایگاه‌های داده، آشنایی با زبان SQL و انجام کار در محیط پایگاه‌های داده به منظور دستکاری جداول و داده‌های درون آنها و پرس و جوی روی جداول، دستورات پیشرفته‌تری نظیر مدیریت کاربران و تراکنش‌ها و در بخش آخر، مفاهیم مورد نیاز برای برنامه‌نویسی پایگاه‌های داده به صورت مبسوطی شرح و آموزش داده خواهند شد.

مخاطبان دوره

ادمین‌های شبکه، مهندسان نرم‌افزار، دانشجویان کامپیوتر، برنامه نویسان و عموم علاقه‌مندان

توانایی پس ازگذراندن دوره
سرفصلهای دوره

۰. مقدمه

۱.۰. معرفی پایگاه‌داده و دلایل استفاده از آن

۲.۰. معرفی پایگاه‌های داده MySQL و MariaDB

۳.۰. معرفی اجمالی برخی مفاهیم (پایگاه‌داده، جدول، فیلد، رکورد و …)

۴.۰. نصب و راه‌اندازی یک محیط تست و توسعه مبتنی بر پایگاه داده

 

 

۱. استفاده از برنامه کلاینت MySQL

۱.۱. درست کردن یک حساب کاربری

۲.۱. درست کردن یک پایگاه‌داده و یک جدول نمونه

۳.۱. تعیین آپشن‌های دستورات MySQL

۴.۱. اجرای تعاملی دستورات MySQL

۵.۱. اجرای دستورات MySQL از یک فایل یا برنامه

۶.۱. کنترل فرمت و مقصد خروجی دستورات MySQL

۷.۱. استفاده از متغیرهای تعریف شده توسط کاربر در دستورات MySQL

 

۲. کار با پایگاه‌های داده و جداول

۱.۲. مشاهده کلیه پایگاه‌های داده موجود (دستور SHOW DATABASES)

۲.۲. ایجاد یک پایگاه داده (دستور CREATE DATABASE)

۳.۲. استفاده از یک پایگاه داده (دستور USE)

۴.۲. حذف یک پایگاه داده (دستور DROP DATABASE)

۵.۲. مشاهده تمام جداول یک پایگاه‌داده (دستور SHOW TABLES)

۶.۲. مشاهده تعریف یک جدول (دستور DESCRIBE TABLE)

۷.۲. ایجاد یک جدول (دستور CREATE TABLE)

۸.۲. تغییر یک جدول (دستور ALTER TABLE)

۹.۲. حذف یک جدول (دستور DROP TABLE)

۱۰.۲. انواع داده‌ها در MySQL

۱۱.۲. انواع جداول و تغییر نوع یک جدول

۱۲.۲. ورود و خروج اطلاعات به پایگاه داده

 

۳. کار با داده‌های درون جداول

۱.۳. درج داده‌ها درون یک جدول (دستور INSERT)

۲.۳. به روز رسانی داده‌ها درون یک جدول (دستور UPDATE)

۳.۳. جایگزینی داده‌ها درون یک جدول (دستور REPLACE)

۴.۴. حذف داده‌ها درون یک جدول (دستور DELETE)

۵.۳. استخراج داده‌ها از جداول (دستور SELECT)

۶.۳. محدود کردن نتایج پرس و جوی روی داده‌ها (شرط‌های WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING و …)

۷.۳. تغییر نام ستون‌های پاسخ خروجی پرس و جو

۸.۳. مرتب کردن جواب‌ها پرس و جو

۹.۳. حذف سطرهای تکراری از جواب‌های پرس و جو

۱۰.۳. کار کردن با مقادیر NULL

۱۱.۳. استفاده از Viewها برای کار کردن با جداول

۱۲.۳. ترکیب جداول (دستور JOIN)

۱۳.۳. پرس و جوهای ترکیبی روی چند جدول

۱۴.۳. پرس و جوهای ترکیبی روی نتایج یک جستجو

۱۶.۳. پیدا کردن Matchها و Mismatchها در بین جداول

 

۴. کار کردن با رشته‌ها

۱.۴. خصوصیات رشته‌ها

۲.۴. تنظیم مجموعه‌کاراکترها ارتباط با مشتری

۳.۴. تبدیل کردن مجموعه کاراکترها

۴.۴. تبدیل کردن رشته‌ها

۵.۴. جستجوی متنی (دستور MATCH-AGAINST)

۶.۴. تقسیم رشته‌ها و ترکیب زیر رشته‌ها

۷.۴. تطبیق الگو و عبارات منطقی

 

۵. کار کردن با تاریخ‌ها و زمان‌ها

۱.۵. به دست آوردن تاریخ و زمان

۲.۵. تنظیم منطقه زمانی کاربر

۳.۵. تنظیم فرمت تاریخ و زمان کاربر

۴.۵. انتقال و محاسبات زمانی

۵.۵. ترکیب و تجزیه المان‌های زمانی

۶.۵. محاسبه دوره‌های زمانی و اختلاف تاریخ‌ها

۷.۵. توابع کار با تاریخ و زبان

 

۶. کار با توابع

۱.۶. توابع ساده خلاصه سازی نتایج (دستورات SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT)

۲.۶. استفاده از View‌ها برای خلاصه کردن جواب‌ها

۳.۶. استفاده از دستورات شرطی if در پرس و جوها

۴.۶. استفاده از دستورات شریط Case در پرس و جوها

۵.۶. استفاده از Triggerها و زمان‌بندی اجرای دستورات

۶.۶. توابع محاسباتی ریاضی در MySQL

۷.۶. توابع رمزگذاری و رمزگشایی

 

۷. طراحی و مدیریت پایگاه‌های داده

۱.۷. انواع کلیدها و اندیس‌ها در پایگاه‌های داده

۲.۷. نرمال‌سازی پایگاه‌های داده

۳.۷. آشنایی با انواع Lockها و Transactionها

۴.۷. مدیریت کاربران و حقوق دسترسی

۵.۷. کار با Metadataها

۶.۷. مدیریت کلمات عبور

 

۸. آشنایی با رابط برنامه‌نویسی MySQL در زبان C

۹. آشنایی با رابط برنامه‌نویسی MySQL در زبان PHP

۱۰. آشنایی با رابط برنامه‌نویسی MySQL در زبان Python

مدت زمان
۴۸
استاد
هزینه دوره حضوری
۸۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۷/۱۰/۱۷
روزهای برگزاری
دوشنبه
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
کد دوره : --
پایگاه های داده غیر رابطه ایی (Non-Relational / NoSQL)

پایگاه داده های غیر رابطه ایی در سالهای اخیر بسیار مورد توجه شرکتهای بزرگ و کوچک داخلی و خارجی قرار گرفته است و یکی از مهارتهایی است که برای تکمیل مجموعه مهارتهای هر برنامه نویس٬ مسئول پایگاه داده٬ مدیر پروژه و ... لازم می باشد.

 

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

دوره های آموزشی کلان داده را برای حرفه ای شدن به خاطر بسپارید:

 • دوره تخصصی پایگاه داده های غیررابطه ای
 • دوره تخصصی Big Data
 • دوره تخصصی Apache Spark
مخاطبان دوره
 • علاقه مندان به مباحث Big Data
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • علاقه مندان به مفاهیم سیستم ها و برنامه نویسی توزیع شده
 • مدیران پایگاه داده و تحلیل‌گران داده
توانایی پس ازگذراندن دوره

آشنایی با مفاهیم جدید در ذخیره و بازیابی اطلاعات و تسط بر چند vendor آن

سرفصلهای دوره
 • مفاهیم پایه ایی پایگاه های داده ایی غیر رابطه٬ چرایی و چگونگی کارکرد
 • چه زمانی و به چه نحوه ایی باید از آنها بهره گرفت
 • اکوسیستم و معماری سامانه ها در کنار آنها چگونه می باشد
 • آشنایی با انواع مختلف مدلینگ در مدل غیر رابطه ایی
 • از نصب ساده / توزیع شده / کار با محیط interactive / برنامه نویسی با Node.js روی vendor های:
 • MongoDB
 • Redis
 • ElasticSearch
 • درک مفاهیم ستونی و گرافی در مدلهای غیر رابطه ایی
 • مفاهیم پایه ایی ACID, CAP, BASE, HA, Storage Layer و ...
 • از نصب ساده / توزیع شده / کار با محیط  interactive / برنامه نویسی با Java  بروی vendor های:
 • Titan
 • Apache Cassandra
 • در صورت داشتن زمان کافی یکپارچه سازی بر بستر Apache Spark نیز انجام خواهد شد
مدت زمان
۴۰
هزینه دوره حضوری
۱۲۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۷/۰۹/۲۹
روزهای برگزاری
پنجشنبه
ساعات برگزاری
۰۸ الی ۱۲
کد دوره : --
هوش تجاری (Business Intelligence) در اوراکل

این دوره برای افرادی در نظر گرفته شده که تمایل به پیاده سازی و توسعه هوش تجاری اوراکل در سازمان را دارند. بهتر است، دانشجویانی که تمایل به شرکت در این دوره را دارند، به صورت مقدماتی با بانک اطلاعاتی، آشنایی داشته باشند.

در این دوره دانشجویان با نحوه نصب، ساخت  KPI، Dashboards، Analysis، گزارشات مبتنی بر موبایل، Map  و مصور سازی جغرافیایی، شخصی سازی گزارشات و اعمال دسترسی های لازم بر روی subjectها ، ایجاد و مدیریتrepository  آشنا خواهند شد.

قابل ذکر است این دوره تلفیقی از دوره های  Data Warehousing Fundamentals ، Crate Analyses And Dashboards، Build Repositories اوراکل می باشد.

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

دوره های آموزشی پایگاه داده را برای حرفه ای شدن به خاطر بسپارید:

 • آموزش اوراکل
 • آموزش پایگاه داده های غیررابطه ای
 • هوش تجاری در اوراکل

 

مخاطبان دوره

کارشناسان و توسعه دهندگان هوش تجاری

توانایی پس ازگذراندن دوره

آشنایی با مفاهیم، پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی هوش تجاری در سازمان

سرفصلهای دوره

 

Concepts of Business Intelligence and Data Warehouse

 • Introduction to BI
 • OLAP & OLTP
 • Fact & Dimension
 • Star schema & Snowflake Models

Installation

 • Repository Creation Utility
 • Install Oracle Business Intelligence

Introduction to Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

 • Introduction to Oracle BI EE
 • Architecture overview
 • Oracle BI EE sample application

Working with Oracle Business Intelligence Analyses

 • Introduction to Oracle BI Analysis Editor
 • Oracle BI column types
 • Working with analyses in Oracle BI
 • Adding basic formatting
 • Setting analysis properties
 • Using advanced formatting

Filtering Data for Analyses

 • Introduction to filters and selections
 • Creating, editing, and grouping filters
 • Adding prompts to analyses
 • Dynamic filtering
 • Using saved analyses as filters

Grouping Data in Analyses

 • Creating groups
 • Creating calculated items
 • Creating direct database analysis requests
 • Including advanced SQL clauses in your analysis

Adding Views to Analyses

 • Introduction to views, graphs, and editors
 • Working with views in Compound Layouts
 • Creating and editing graphs

Showing Results with Pivot Tables

 • OLAP data source compatibility
 • Creating, arranging, and formatting a pivot table
 • Using hierarchical columns
 • Sorting in pivot tables
 • Setting aggregation and using totals
 • Showing an item's relative value
 • Building calculations and displaying running sums

Visualizing Data: Maps

 • Oracle spatial components
 • Managing map data
 • Creating and editing Map views
 • Interacting with map views
 • Other applications and points of integration for map views

Scorecards and Key Performance Indicators

 • Objects and components of Oracle Scorecard and Strategy Management
 • Key Performance Indicator (KPI) overview
 • Scorecard document types

Measuring Results with Scorecards and KPIs

 • Creating scorecards and KPIs
 • Creating scorecard documents
 • Editing scorecards and KPIs

Creating Oracle Business Intelligence Dashboards

 • Creating and editing dashboards
 • Using the Dashboard Builder
 • Exploring dashboard object properties and options
 • Publishing dashboard pages
 • Creating personal customizations and using other page options

Configuring Oracle Business Intelligence Dashboards

 • Exploring types of dashboard content
 • Embedding content in dashboards

Creating Dashboard Prompts and Variables

 • Understanding variables
 • Adding a named dashboard prompt to a dashboard
 • Adding a hidden named dashboard prompt to a dashboard
 • Creating additional prompt page and setting page preferences
 • Adding variable prompts to a dashboard

Integrating BI Content with MS Office

 • Overview of the Oracle BI Add-in for Microsoft Office
 • Installing Smart View
 • Creating Oracle BI EE connections in Smart View
 • Inserting BI views in to Smart View clients

Creating Mobile Applications with Oracle Business Intelligence Mobile App Designer

 • Enhancements to Oracle BI Mobile – Android and Apple iOS
 • BI Mobile App Designer
 • Creating mobile apps
 • Previewing mobile apps
 • Stoplight Formatting
 • Creating apps with tile pages
 • Creating subpages and navigation pages

Administering the Presentation Catalog

 • Oracle BI and catalog security overview
 • Managing security using roles
 • Understanding security inheritance
 • Setting object permissions
 • Setting system privileges
 • Archiving catalog items
 • Working with Oracle BI Briefing Books

Repository Basics

 • Exploring Oracle BI architecture components
 • Exploring a repository's structure, features, and functions
 • Using the Oracle BI Administration Tool
 • Creating a repository
 • Loading a repository into Oracle BI Server
 • Installing the BI Client software

Building the Physical Layer of a Repository

 • Importing data sources
 • Setting up Connection Pool properties
 • Defining keys and joins
 • Examining physical layer object properties
 • Creating alias tables
 • Printing the physical layer diagram

Building the Business Model and Mapping Layer of a Repository

 • Building a business model
 • Building logical tables, columns, and sources
 • Defining logical joins
 • Building measures
 • Examining business model object properties
 • Printing the business model and mapping layer diagram

Building the Presentation Layer of a Repository

 • Exploring presentation layer objects
 • Creating presentation layer objects
 • Modifying presentation layer objects
 • Examining presentation layer object properties
 • Nesting presentation tables
 • Controlling presentation layer object visibility

Testing and Validating a Repository

 • Checking repository consistency
 • Turning on logging
 • Uploading the repository through Enterprise Manager
 • Executing analyses to test the repository
 • Inspecting the query log

Adding Calculations to a Fact

 • Creating new calculation measures based on logical columns
 • Creating new calculation measures based on physical columns
 • Creating new calculation measures using the Calculation Wizard
 • Creating measures using functions

Working with Logical Dimensions

 • Creating logical dimension hierarchies
 • Creating level-based measures
 • Creating share measures
 • Creating dimension-specific aggregation rules
 • Creating presentation hierarchies
 • Creating parent-child hierarchies
 • Creating ragged and skipped-level hierarchies

Using Repository Variables

 • Creating session variables
 • Creating repository variables
 • Creating initialization blocks
 • Using the Variable Manager
 • Using dynamic repository variables as filters

Security

 • Exploring Oracle BI default security settings
 • Creating users and groups
 • Creating application roles
 • Setting up object permissions
 • Setting row-level security (data filters)
 • Setting query limits and timing restrictions
مدت زمان
۴۰
هزینه دوره حضوری
۱۲۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۷/۱۰/۲۰
روزهای برگزاری
پنجشنبه
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
برنامه دروس پایگاه داده

دپارتمان پایگاه داده سعی دارد در طول سطوح مختلف و در قالب پایگاه داده های متفاوت شرکت کنند گان را برای آموزش اصول و روشهای پیاده سازی آماده کند، سرفصلهای انتخاب شده و نوع تدریس هماهنگی بسیاری با نیاز بازار فعلی کسب و کار دارد. این سطوح به صورت زیر می باشد:

 • اوراکل – Workshop I&II
 • برنامه نویسی اوراکل
 • پایگاه داده SQL
 • MySQL
نام کاربری یا کلمه ورود اشتباه است
ثبت نام انجام نشد
باشگاه ۲۱۵۹۰ عضوی لایتک
ثبت نام
ورود به صفحه شخصی
بازیابی گذرواژه
آدرس:
ساختمان شماره (1) : ضلع شمالی دانشگاه شریف - خیابان قاسمی - کوچه گلستان - پلاک 3
ساختمان شماره (2) : ضلع شمالی دانشگاه شریف - خیابان قاسمی - کوچه گلستان - پلاک 9
تلفن: ۰۲۱۶۶۰۱۳۶۴۷ - ۰۲۱۶۶۰۱۳۴۵۵
فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۳۷۵۶
ایمیل: info@laitec.ir , edu@laitec.ir
شماره حساب : ۶۹۴۹۶۱۹۵۵۳ با شناسه ۱۲۳/۴۴ نزد شعبه بانک ملت باجه دانشگاه صنعتی شریف
استفاده از مطالب سايت لایتک فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف (لایتک) می باشد.
laitec.ir
Copyright © 2002-2018